Một ngày tốt lành!
Hôm nay tôi đã。。 quay trở lại trường。

Thật sự rất vui~

Dù sao thì。。。。!!

Không có bạn bè nào??
Tại sao!!!!!!!!!!!!hihihi

Cái đó。。Nghỉ học lâu rồi。。tôi cũng hơi ngượng;;

Tôi cũng muốn đi học lại nữa!

Nhưng mà。。chẳng sao cả, vì tôi là SeungHyun mà!

Sao cũng được, đã rất vui ~~~~~~

Mọi người! Tôi thật sự rất muốn gặp các bạn!!![ở đây aitai có thể dịch
là muốn gặp hay nhớ cũng được]

A!!!! Sau khi nghỉ một thời gian dài。。!

Hôm nay tôi đã mặc lại đồng phục!!

Tôi trông thật đẹp~~~~hihihihi

Lần tới nhé !!!!!!!  Mọi người Bye

Bye~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~